Šta je marketing?

Marketing se bavi identifikovanjem i zadovoljavanjem individualnih društvenih potreba. Jedna od najkraćih definicija marketinga glasi: ,,Profitabilno zadovoljavanje potreba“.

Američka asocijacija za marketing daje sledeću zvaničnu definiciju: ,,Marketing je organizaciona funkcija i set procesa kreiranja, komuniciranja i isporuke vrednosti potrošačima i upravljanja odnosom sa kupcima, na način koji donosi korist organizaciji i njenim stejkholderima“.

Za rad u procesima razmene potrebno je dosta rada i znanja. Marketing menadžment se dešava kada bar jedna strana potencijalne razmene razmišlja o sredstvima postizanja željenog odgovora drugih strana. Marketing menadžment smatramo umetnošću i naukom izbora ciljnih tržišta i sposobnošću pridobijanja, zadržavanja i povećanja broja kupaca putem stvaranja, isporuke i komuniciranja superiorne vrednosti za kupce.

Pravimo razliku između društvene i upravljačke definicije marketinga. Društvena definicija ukazuje na ulogu koju marketing ima u društvu. Jedan marektar je rekao da je uloga marketinga ,,obezbeđenje višeg standarda života“. Još jedan društvena definicija glasi: ,,Marketing je društveni proces kojim pojedinci i grupe dobijaju ono što im je potrebno i što žele, putem stvaranja, ponude i slobodne razmene vrednosti kroz proizvode i usluge sa drugima“. Prema upravljačkoj definiciji, marketing se često opisuje kao ,,umetnost prodaje proizvoda“.

Međutim, ljudi se iznenade kada čuju da prodaja nije najznačajniji deo marketinga. Prodaja je samo vrh ledenog brega marketinga. Peter Drucker, vodeći teoretičar menadžmenta, kaže: ,,Možemo pretpostaviti da će uvek postojati potreba za prodajom. Ali, cilj marketinga je u tome da prodaja postane izlišna. Njegov cilj jeste da kupca upoznamo i shvatimo tako dobro da mu proizvod ili usluga odgovara i da se sama prodaje. U idealnom slučaju, marketing treba da dovede do kupca koji je spreman da kupi. Sve što je tada potrebno jeste da proizvod ili usluga budu raspoloživi“.

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Marketing

Marketing je svuda oko nas

Dve tinejdžerke ulaze u lokalni Starbucks. Jedna prilazi pultu i pruža kartice za dve besplatne kafe sa mlekom i ukusom mentola i kupuje pecivo. Druga seda za sto i otvara Apple PowerBook. Za nekoliko sekundi povezuje se na Internet putem T-mobila, koji u saradnji sa Starbucksom omogućava bežičan pristup Internetu (HotSpots) u preko hiljadu Starbucksovih radnji. Pošto je pristupila Internetu, devojka na Googlu pretražuje naziv grupe koja je komponovala muziku za film koji je gledala prethodne večeri. Pojavljuje se niz web sajtova kao i dve reklame – prva je za karte za koncertnu turneju benda, a druga za CD sa muzikom iz filma i sam film na DVD-ju na Amazon.com. Kada ona klikne na Amazonovu reklamu, Google – gigant među pretraživačima – ostvaruje određenu zaradu (s obzirom da ima adword program, Google zarađuje svaki put kad neko ode na reklamu oglašivača). Njena drugarica donosi kafe. Druga tinejdžerka je nestrpljiva da pokaže poklon koji je dobila od roditelja za 16. rođendan – mobilni telefon marke Samsung, tipa A220, jarkocrvene boje, koji je kreirao tim mladih dizajnera iz Koreje nakon višemesečnog tržišnog istraživanja i rada sa fokus grupama. Telefon liči na pudrijeru i daje obaveštenja o dijetama i savete o načinu odevanja u skladu sa vremenskim prilikama. Dok se devojke oduševljavaju ovim malim uređajem koji sija kao ogledalo, na njemu se pojavljuje odraz gradskog autobusa na kome se nalazi velika reklama za najnoviju humorističku seriju produkcije HBO.

(Philip Kotler, Kevin Lane Keller – Marketing management)

Ostavite komentar

Objavljeno pod Zanimljivosti

Marketing

Kada čujete pojam ,,marketing“, prva stvar na koju ćete pomisliti su reklame; one koje vidite na televiziji, čujete na radiju, bilbordi, posteri i sl. i bićete u pravu. Ipak, marketing nisu samo reklame. Marketing je mnogo više od toga.

Cilj ovog bloga je da učenicima, kao i svima onima koji žele da nauče nešto o marketingu, pomogne da shvate šta je suština marketinga, koji su njegovi najbitniji elementi, kako funkcioniše, kako se može primeniti i koje su koristi od njega. Kroz interesantne primere biće data ilustracija onoga što marketing predstavlja u praksi.

Koncept marketinga se pojavio 50-ih godina prošlog veka i od tada se neprestano razvija, jer su kompanije shvatile da prihvatanjem ovog koncepta mogu da unaprede svoje poslovanje i, što je najbitnije, nadmaše direktne konkurente. Danas svaka ozbiljna kompanija ima poziciju direktora marketinga, čiji je zadatak da marketing približi drugim funkcijama kao što su generalni direktor ili finansijski direktor.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Marketing

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

1 komentar

Objavljeno pod Zanimljivosti